Archives

Ubezpieczenia sportowe to ciekawa oferta skierowana do sportowców

Sportowe ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków

Sportowe ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków dotyczą trwałych szkód, polegających na rozstroju zdrowia, uszkodzeniu ciała, uszczerbku na zdrowiu lub śmierci osoby ubezpieczonej. Tego rodzaju ubezpieczenia mogą zapewniać pełną lub czasową ochronę. W pierwszym przypadku ochrona ubezpieczeniowa gwarantowana jest całą dobę, do końca trwania umowy. Z kolei ochrona czasowa odnosi się do ubezpieczenia wykupionego np. na czas konkretnych zawodów.

spacer