Ubezpieczenia sportowe to ciekawa oferta skierowana do sportowców

Sportowe ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków

Sportowe ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków dotyczą trwałych szkód, polegających na rozstroju zdrowia, uszkodzeniu ciała, uszczerbku na zdrowiu lub śmierci osoby ubezpieczonej. Tego rodzaju ubezpieczenia mogą zapewniać pełną lub czasową ochronę. W pierwszym przypadku ochrona ubezpieczeniowa gwarantowana jest całą dobę, do końca trwania umowy. Z kolei ochrona czasowa odnosi się do ubezpieczenia wykupionego np. na czas konkretnych zawodów.

Ubezpieczenia sportowe to ciekawa oferta skierowana do sportowcówWarto wiedzieć, że każde ubezpieczenie sportowe będzie obejmowało trzy rodzaje podstawowych świadczeń. Pierwsze to świadczenia związane z trwałym uszczerbkiem na zdrowiu, powstałego na skutek nieszczęśliwego wypadku. Drugie to świadczenia z tytułu śmierci w skutek nieszczęśliwego wypadku. Natomiast trzecie odnoszą się do zwrotu kosztów zakupienia protez i innych środków pomocniczych. Jeśli zaś chodzi o wysokość ubezpieczenia, to jest ona uzależniona od rodzaju uprawianego sportu, zakresu ochrony ubezpieczenia, czasu jego obejmowania oraz wysokości sumy gwarancyjnej, na jaką zawarta została umowa ubezpieczeniowa.

spacer