Sportowcy to grupa poważnie narażona na spore uszczerbki na zdrowiu

Dla kogo stworzone są ubezpieczenia sportowe?

Wiele osób mylnie twierdzi, że ubezpieczenia sportowe przeznaczone są wyłącznie dla osób, które zawodowo uprawiają sport. Korzystać z nich mogą również amatorzy, którzy chcą zabezpieczyć się od następstw nieszczęśliwych wypadków lub od szkód wyrządzonych osobom trzecim podczas uprawiania danej dyscypliny. Amatorzy mogą nabyć ubezpieczenie nie będąc członkami żadnych klubów sportowych ani stowarzyszeń jeżeli np. biorą udział w zorganizowanych zawodach lub zajęciach sportowych. A kto jeszcze może takie ubezpieczenie wykupić?

Przede wszystkim warto wiedzieć, że ubezpieczenia sportowe oferowane są nie tylko samym sportowcom, ale także osobom bezpośrednio związanym ze sSportowcy to grupa poważnie narażona na spore uszczerbki na zdrowiuportem ? a więc lekarzom sportowym, trenerom, sędziom, asystentom trenerów, instruktorom oraz pracownikom odnowy biologicznej. Tego rodzaju polisę wykupić mogą także osoby, które są organizatorami imprez sportowo-rekreacyjnych, a także pracownicy biurowo-administracyjni klubów, związków czy stowarzyszeniach sportowych.

spacer