Ubezpieczenie zawodowe

Notariusz

Notariusz to jeden z zawodów, których uprawianie związane jest bardzo dużą odpowiedzialnością. Dlatego też osoby wykonujące ten zawód zobowiązane są do posiadania ubezpieczenia zawodowego. Takie ubezpieczenie zawodowe stanowi doskonałe zabezpieczenie zarówno interesów samego ubezpieczonego, jak i interesów klientów na rzecz, których ubezpieczony świadczy swoje usługi (więcej w temacie: https://iexpert.pl/).

spacer